Joomla Free Template by FatCow Hosting

Педагогические и информационные технологии в обучении русскому языку как иностранному

W dniu 25.11.2017 r. w Centrum Edukacji Języka Rosyjskiego w Warszawie odbyło się seminarium językowo-metodyczne nt.: "Педагогические и информационные технологии в обучении русскому языку как иностранному", zorganizowane przed Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego. W seminarium wzięło udział 20 nauczycieli z całej Polski.
Seminarium rozpoczęła P. Natalia Sutiagina (RONiK) tematem:"Экскурсионная технология в обучении русскому языку" oraz przedstawieniem oferty dla nauczycieli podnoszenia kwalifikacji na miesięcznych wakacyjnych kursach w Rosji. Wrażeniami z pobytu na takim kursie w Moskwie podzielił się P. Grzegorz Rybak (ZSP nr 2 w Garwolinie).
Wiele nowych ciekawych pomysłów na lekcje z zastosowaniem najnowszych technologii zaproponowała P. Marzena Kaczmarczyk (ZS w Miętnem).
Nowy podręcznik do nauczania języka rosyjskiego dla studentów zaprezentowały jego autorki: P. Agata Buchowiecka-Fudała i P. Dorota Piekarska-Winkler. Na jego przykładzie pokazały, jak można doskonalić kompetencję komunikacyjną i kulturową u osób zainteresowanych opanowaniem języka rosyjskiego oraz poznaniem kultury rosyjskiej.
P. Sergiej Khvatov przypomniał wymagania przy zdawaniu egzaminów  na certyfikat "Повседневное общение для школьников", zaprezentował przykłady testów i materiałów dydaktycznych, mających pomóc w przygotowaniu do egzaminów.
P. Ludmiła Szypielewicz przybliżyła zagadnienie pracy z tekstem czytanym, a na zakończenie seminarium przedstawiła plany PSNiWJR na najbliższe miesiące.
 
 
 
 
 
  
 
 

Medal Puszkina dla dr hab. Ludmiły Szypielewicz

26 września 2017 roku nasza koleżanka dr hab.Ludmiła Szypielewicz prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, członek Prezydium MAPRYAL, profesor Uniwersytetu Warszawskiego została odznaczona Medalem Puszkina.

Uroczystość odznaczenia dr hab.Ludmiły Szypielewicz odbyła się w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Polsce, medal przekazał ambasador Rosji Sergiej Andrejew.

W swoim przemówieniu Ambasador przypomniał, że, Medal Puszkina przyznawany jest od 1999 r. obywatelom Rosji i obcokrajowcom „za najwyższe zasługi w dziedzinie kultury, literatury, edukacji, sztuki oraz za wkład we wzbogacenie i zbliżenie kultur rożnych narodów".

Dr hab. Ludmiła Szypielewicz we wzruszającym przemówieniu podziękowała wszystkim obecnym, podkreślając, że medal ten nie jest przeznaczony tylko dla niej, ale także dla wszystkich, którzy pomagają jej w nauczaniu języka rosyjskiego i krzewieniu kultury Polski i Rosji.

Na uroczystość zostali zaproszeni: rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Ambasady, organizacji współpracujących z naszym Stowarzyszeniem, przedstawiciele pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów.

Obecni pogratulowali dr hab.Ludmile  Szypielewicz tak znacznego odznaczenia i odśpiewali „100 lat”.

Pani Ludmiło, w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, serdecznie gratuluję tak znaczącego medalu. Cieszymy się razem z Panią! 

Barbara Borowy

Członek Zarządu PSNiWJR

Medal Puszkina (zdjęcia)

С днём учителя, дорогие друзья!

С днём учителя, дорогие друзья!

Сегодня педагоги принимают самые трогательные поздравления от своих учеников, коллег, ежегодно, начиная с 1965 года, 5 октября миллионы близких по духу людей празднуют свой профессиональный праздник.

В свою очередь мы хотим подарить вам эти строчки, родившиеся сегодня. Тепла вам, вашим семьям и огромная благодарность за чуткость душии, за особое тепло, которым светится доброе сердце учителя.

С огромным уважением,

Педагоги Пушкинской школы

Dzień Nauczyciela (2017)

 

"Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem...."

Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom 
tym starszym i tym młodszym
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia

 Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego