Joomla Free Template by FatCow Hosting

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego:

„Z piłką przez kontynenty. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Rosja 2018”.

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego w Warszawie.

PARTNERZY:

1. Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie.

2. Stowarzyszenie Współpracy Polska –Wschód w Katowicach.

3.Wydział Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

4.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Rudzie Śląskiej.

5. Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rudzie Śląskiej.

CELE KONKURSU:

-rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

-popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

-wyrabianie poczucia estetyki,

-popularyzowanie piłki nożnej oraz właściwej postawy kibica.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół średnich.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, szkoła i klasa.

4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

WARUNKI KONKURSU:

1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 08.06.2018r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy wysłać na adres siedziby organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli, 41-703 Ruda Śląska ul. Bytomska 1, woj. śląskie. Kontakt telefoniczny 32 2481 848. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Internetowej szkoły  www.sp40rs.pl

2. Prace wraz z kartą zgłoszenia dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie

z regulaminem nie będą oceniane.

 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

  1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
  2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 15.06.2018 .
  4. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 września  2018 roku w Rudzie Śląskiej.
  5. Nagrodą za zdobycie I miejsca jest wyjazd do Rosji – zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego w Warszawie  i Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie.
  6. Autorzy 15 wyróżnionych prac otrzymują nagrody rzeczowe.
  7. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy.
  8. Opiekunowie uczestników otrzymują podziękowanie za przygotowanie młodzieży do konkursu.

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac. 

Odsłony: 249