Joomla Free Template by FatCow Hosting

Актуальные вопросы преподавания РКИ в польских школах и вузах

SEMINARIUM
„Актуальные вопросы преподавания РКИ в польских школах и вузах"
Lublin 2016

22 października 2016 roku w Sali konferencyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się trzecie ogólnopolskie seminarium metodyczne dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego pod hasłem „Актуальные вопросы преподавания РКИ в польских школах и вузах". Organizatorzy seminarium to:
• Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego
• mgr Anna Baran wraz z zespołem języka rosyjskiego ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego
W seminarium uczestniczyło ponad 50 wykładowców i nauczycieli z całej Polski.
Uczestników seminarium serdecznie przywitała Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, Prof. Halina Buczkowska, która podkreśliła duże znaczenie nauczania języków obcych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
Seminarium prowadzili:
• Prof. Ludmiła Szypielewicz z Uniwersytetu Warszawskiego,
• Prof. Wiaczesław Biełousow z Uniwersytetu Lingwistycznego w Moskwie.
Uczestnicy seminarium mogli poznać tendencje rozwoju języka i tworzenia nowych słów i zwrotów w warunkach dialogu międzykulturowego, a także utrwalić sobie zwroty używane w korespondencji formalnej.
W przerwie na kawę uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz, co dla wszystkich jest bardzo ważne, bezpośredniego kontaktu z osobami dla których język rosyjski jest językiem ojczystym. Wszyscy uczestnicy otrzymali rosyjskie czasopisma oraz materiały o Lublinie wydane w języku rosyjskim.
Seminarium zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.
W podsumowaniu, uczestnicy seminarium zwrócili uwagę na wysoki poziom wykładów i owocną wymianę doświadczeń oraz potrzebę organizowania takich spotkań w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 759