Joomla Free Template by FatCow Hosting

„ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК?”

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

Centrum Edukacji Języka Rosyjskiego w Warszawie

Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Pushkina w Moskwie

Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki w Warszawie

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja

Uniwersytet Warszawski

 

 

II. TEMAT I CEL KONKURSU:

  • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży nauki języka rosyjskiego,
  • kształtowanie wyobraźni, umiejętności plastycznych i umiejętności informatycznych uczniów.

 

III. WARUNKI KONKURSU:

  1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  2. Uczestnicy przygotowują prezentację multimedialną w języku rosyjskim na temat: „ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК?”
  3. Praca konkursowa powinna być wykonana w programie PowerPoint i zapisana w formatach pptx, ppt lub ppsx. Czas prezentacji: do 3 minut.
  4. Prezentację można przygotowywać indywidualnie lub w dwie osoby.
  5. Jury spośród przesłanych prac wybierze 10 najlepszych, które wezmą udział w finale.
  6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: ciekawe i oryginalne ujęcie tematu, poprawność językowa, walory edukacyjne i popularyzacyjne, estetyka, efekty wizualne i samodzielność.
  7. Finał odbędzie się w Centrum Edukacji Języka Rosyjskiegow Warszawie. Wybrani finaliści będą prezentować swoje prace w języku rosyjskim. 
  8. Prace zapisane na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszeniową (w załączeniu) należy przesłać pocztą na adres:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

 

Ul. T. Kościuszki 41/43

 

23-400 Biłgoraj

 

z dopiskiem: dla Barbary Borowy „Konkurs multimedialny”

 

do 15 marca 2018r.

 

(decyduje data stempla pocztowego)

 

  9.  Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej opublikowanie. Autor prezentacji powinien mieć pełne prawa autorskie do wszystkich elementów zawartych w pracy.

 

IV. ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU:

1. W terminie do: 30 marca 2018r. jury powołane przez organizatora wyłoni 10 finalistów.
2. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego do dnia 15 kwietnia 2018r.
3. Finaliści dostaną zawiadomienie drogą mailową o miejscu, terminie i godzinie finału.
4. Finaliści i ich opiekunowie we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu.
5. Dyplomy uczestników zostaną przesłane poczta elektroniczną.

 

 

ANKIETA UCZESTNIKA

Ogólnopolski Konkurs na Prezentację Multimedialną

„ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ РУССКИЙ ЯЗЫК?”

I. Szkoła

Szkoła

Nazwa placówki, adres, adres e-mail, kontakt telefoniczny

 

 

II.  Uczestnik // III. Nauczyciel / |opiekun

Imię i nazwisko uczestnika

 

Wiek, klasa

 
   

Imię i nazwiska nauczyciela /opiekuna

 

(adres e-mail, kontakt telefoniczny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 1161