Joomla Free Template by FatCow Hosting

O nas

POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYKŁADOWCÓW JĘZYKA ROSYJSKIEGO
ПОЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

             Celem Stowarzyszenia jest:

1. inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania języka rosyjskiego

2. ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych

3. współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami języka rosyjskiego

4. utrzymanie kontaktów i współpraca z ośrodkami nauczania języka rosyjskiego w kraju na świecie

5. inicjowanie działań na rzecz promocji nauczania i uczenia się języka rosyjskiego.

6. inicjowanie i wspieranie działań związanych z uczestniczeniem dzieci i młodzieży w edukacji i kulturze, popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego własnego narodu oraz komunikacją międzykulturową

Odsłony: 5393